Google
(ใช้ค้นหาข้อมูลในเว็บบอร์ดนี้เท่านั้น)

ข้อตกลงการลงทะเบียน

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก "ปิยะนัสเว็บบอร์ด"

ส่งสำเนาบัตรประชาชนแนบเป็นไฟล์มากับอีเมล์ของท่าน E-Mail ที่ระบุต้องใช้งานได้จริง
เนื่องจากระบบการสมัครจะอนุมัติและจัดส่งไปตาม E-Mail ที่ท่านให้ไว้เท่านั้น


ในช่องลงทะเบียน ให้กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ-นามสกุลที่ตรงกับบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ตามบัตรประชาชน,
อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อหรือลงทะเบียน และที่สำคัญเลขบัตรประจำตัวประชนจำนวน 13 หลัก เพื่อเป็นการยืนยัน ในกรณีที่บนบัตรอ่านไม่ชัดเจน

ท่านสามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนไปที่ E-Mail : sales@piyanas.com
หรือส่งทางโทรสาร ได้ที่ 0-2746-4304 ;
ATTN : คุณปิยะนัส, คุณชัยวัฒน์


ท่านจะได้รับการ "อนุมัติ" ให้ใช้งานได้หลังจากที่ทีมงานของเรา
ได้รับหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนแล้วเท่านั้น


หมายเหตุ:
*** ข้อมูลบัตรประชาชนของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และมีเพียงเจ้าของเว็บกับ web master เท่านั้นที่เห็น ***


The Piyanas.com Forum Team